Om Framkallning.se

Eventuella produkter som presenteras på Framkallning.se varken säljs eller hyrs ut av Framkallning.se. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive sida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten till försäljning. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Framkallning.se och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Framkallning.se kan du läsa vår kak-information.

Framkallning.se ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Framkallning.se kan du använda detta kontaktformulär.